TỦ MÁT TRƯNG BÀY 2 CÁNH KÍNH BERJAYA

- Hãng sản xuất:    BERJAYA (Malaysia)
- Model:                2D/DC-G
- Nhiệt độ:            +2  đến +8
- Kích thước ngoài: 1260x(710+50)x2060 mm 
- Kích thước trong: 1143 x 595 x 1435 mm
- Thể tích:             976 L
- Năng lượng:        230/220V, 50/60 Hz, 950 - 1050 W
 
Chat Online
0973787910